În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, Comisia pentru sănătate publică, Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru cultură și media, prin adresa nr. L443/2019, au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra propunerii legislative pentru modificare unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun, intiatia de Sinică Silvia-Monica – senator USR; Dirca George-Edward – senator USR; Falcoi Nicu – Senator USR; Ghica Cristian – senator USR; Gotiu Remus Mihai – Senator USR; Wiener Adrian – senator USR; Bălan Ioan – deputat PNL; Bulai Iulian – deputat USR; Chichirau Cosette-Paula – deputat USR; Ciofu Tamara-Dorina – deputat PSD; Cobuz Maricela – deputat PSD; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina – deputat USR; Dumitrache Ileana Cristina – deputat PSD; Durus Vlad-Emanuel – deputat USR; Florea Damian – deputat PSD;  Florea Oana-Consuela – deputat PSD; Ioan Stelian-Cristian – deputat USR; Iurisniti Cristina-Ionela – deputat USR; Longher Victoria -deputat UPR (minorități); Moldovan Sorin-Dan – deputat PNL; Pop Rareș-Tudor – deputat USR; Popescu Pavel – deputat PNL; Rădulescu Dan-Răzvan – deputat USR; Rotaru Răzvan-Ilie – deputat PSD; Seidler Cristian-Grabriel – deputat USR; Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel – deputat USR; Steriu Valeriu-Andrei – deputat PSD; Stroe Ionuț-Marian – deputat PNL; Ungureanu Emanuel-Dumitru – deputat USR; Vlad Sergiu Cosmin – deputat USR; Zainea Cornel – deputat USR;

Dezbaterile au avut loc în ședințele din 24 septembrie 2019, respectiv 25 septembrie 2019, în prezența majorității membrilor comisiei.

Propunerea legislativă are  obiect de reglementare modificare următoarelor acte normative: Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completărilor ulterioare; Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

citeste raportul complet