Trebuie găsită o variantă de corelare a politicilor publice cu o strategie corectă și cu dorințele de investiții, având în vedere că problemele cu care se confruntă sectorul de petrol și gaze sunt reprezentate de necorelarea politicilor publice cu ce au de făcut investitorii și companiile, potrivit lui Cătălin Niță, Director Executiv, Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG).

Importanța deciziei politice

În cadrul reuniunii online a comunității CLCC (Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării), de la finalul lunii mai, dedicate statusului actual al industriei românești și perspectivelor viitorului, Niță a arătat că ”este important să mișcăm partea politică, astfel încât să înțeleagă problemele cu care ne confruntăm și să înțeleagă că avem nevoie de un scop comun; trebuie găsită o formulă de comunicare între toți actorii implicați, cu scopul de a face lucrurile să funcționeze”.

Scăderi însemnate, în ultimii ani

„În 2021, față de 2017, sectorul de petrol și gaze naturale a scăzut cu 20.000 de locuri de muncă, de la 103.000 la 83.000, în prezent. Ne confruntăm cu probleme destul de mari, în ceea ce privește statistica sectoarelor din România și a industriei și, dacă nu avem o statistică bine pusă la punct, nu ne putem da seama dacă facem progrese sau e vorba de regres”, a mai spus reprezentantul FPPG.

„Sectorul de petrol și gaze este prima și singura industrie pe care nicio altă țară nu a pus-o la îndoială vreodată, explorăm și exploatăm țiței de 160 de ani, cu premiere mondiale nenumărate, exploatăm gaze de 114 ani, exportăm pe lângă resursele propriu-zise produse prelucrate din țiței și gaze naturale, exportăm inclusiv capital uman”, a mai spus Cătălin Niță.

Înregistrarea întâlnirii MAI ARE ROMÂNIA INDUSTRIE?, poate fi urmărită integral AICI.

Dezbatere digitală marca CLCC

Întâlnirea digitală a fost organizată de CLCC – Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării, for ce reunește aproximativ 2.000 de companii, care consideră că libertatea economică, cea a comerţului și a comunicării sunt fundamentale într-o societate democratică. Acesta susține și apără interesele membrilor săi în relație cu terți, sprijină schimburile de informații și experiență, întărirea relațiilor cu organizații profesionale naționale și internaționale și promovarea concurenței loiale.